วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30น.-12.20 

-อาจารย์ให้นำเสนองานที่ได้รับมอบหมายไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ในเรื่อง บันทึกพฤติกรรมทาง

ภาษาของเด็กจากนิทานคือ ให้รับผิดชอบนิทาน ที่จับฉลากได้ ไปร่วมกันอ่าน และให้น้องฟังตามชั้นเรียนที่ได้ แล้วบันทึกพฤติกรรมตามความจริง

-กลุ่มดิฉันนำเสนอนิทานออนไลน์ เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ
คำแนะนำ-คำพูดผิด 


-คำสัมภาษณ์น้อยไป 

-ข้อมูลน้อย ไม่รัดกุม ไม่กระจ่างพอ 

-ไม่มีสรุปพัฒนาการของเด็ก 


-นิทานอยาก 


-ควรนึกถึงจุดประสงค์ของนิทานก่อน 

กลุ่มที่ 2 นำเสนอนิทานธรรมดา 

กลุ่มที่ 3 นำเสนอนิทานออนไลน์ 

กลุ่มที่ 4 นำเสนอนิทาน BigBook เรื่อง พระอาทิตย์ไปเที่ยว 

กลุ่มที่ 5 นำเสนอนิทานออนไล เรื่อง สุนัขกับเงา 

กลุ่มที่ 6 นำเสนอนิทานธรรมดา เรื่อง น้องหายไปไหน 

กลุ่มที่ 7 นำเสนอนิทาน BigBook เรื่อง ดุ๊กดุ๋ยสำนึกผิด 

* กลุ่มที่ 8 ไม่ได้นำเสนองาน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมาไม่ครบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น